Μεταφορά στην νέα βελτιωμένη έκδοση SManagement Plus

Έχετε επιλέξει τη νέα βελτιωμένη έκδοση SManagement Plus για τη Διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε μεταβείτε στη σελίδα www.smanagementplus.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στον νέο ιστότοπο σε 10 δευτερόλευπτα